Kaip pirkti?

Priekabos, jų priedai ir aksesuarai

Norėdami įsigyti prekes iš kategorijų Mini Cargo PriekabosPriekabos gyvūnamsKitos priekabos,  išsirinkę norimą prekę pirmiausiai susisiekite telefonu: +370 606 73378 arba el. paštu: juvi2go@gmail.com ir mes Jus pakonsultuosime dėl geriausios komplektacijos, galėsime sutarti laiką ir vietą kur galima apžiūrėti norimas įsigyti prekes. Jei prekės yra sandėlyje, sutarsime dėl pristatymo ar atsiėmimo sąlygų arba užsakysime prekes, kurios bus pristatytos per sutartą terminą.

Autoturizmo įranga

Kategorijoje Autoturizmo įranga esančias prekes galite įsigyti iškart prie pasirinktos prekės spausdami "Pirkti dabar" mygtuką. Jūs būsite nukreipti į pirkinių krepšelį, toliau suveskite savo duomenis, pasirinkite mokėjimo būdą, apmokėkite. Visos Autoturizmo įrangos prekės Jūsų nurodytu adresu Lietuvoje bus pristatytos nemokamai per nurodytą  laikotarpį nuo apmokėjimo.

Turite klausimų? Susisiekite!

Prekių pirkimo taisyklės

 1.Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.campetra.lt susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Tęsti“.
 
2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje www.campetra.lt, pirkėjas privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Šie duomenys naudojami tik užsakymų atlikimui ir problemų, jei tokios kyla, susijusių su prekių pateikimu ar pristatymu, išsprendimui. 
2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.
2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo ir tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia sutikimą pildydamas registracijos formą.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo prie www.campetra.lt duomenų.
2.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
 
3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
3.2 Registracijos formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu internetinės parduotuvės registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti šią registraciją ir ištrinti duomenis.
3.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti.
3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo –  pardavimo sutarties, laikantis šių taisyklių 8 punkte išdėstytų nuostatų.
3.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje 
www.campetra.lt sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
 
4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.campetra.lt teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
4.7.  Jei Pirkėjas ilgą laiką nesinaudoja internetinės parduotuvės paslaugomis, jo prisijungimo paskyra gali būti panaikinta.
4.8. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų toliau naudojasi internetinės parduotuvės www.campetra.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

 5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Internetine parduotuve www.campetra.lt.
5.3. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali:
5.4.1. Naudojantis elektroninės bankininkystės sistema.
5.4.2. Atliekant tiesioginį bankinį pavedimą į Pirkėjo nurodytas atsiskaitomąsias sąskaitas.
5.4.3. Naudojantis mokėjimų tarpininko www.paysera.lt paslaugomis.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.
5.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

 6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis Pardavėjo pasirinktos siuntos tarnybos paslaugomis.
6.4. Autoturizmo prekės Pirkėjui išsiunčiamos po 2-jų darbo dienų, nuo apmokėjimo patvirtinimo. Jei kitaip nenurodyta, orientacinis prekių pristatymo laikas - iki 30d.d.
6.5. Priekabos Lietuvoje yra pristatomos per nurodytą internetinėje parduotuvėje (jei nesutarta kitaip) laikotarpį.
6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.7. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės, netinkamas jų kiekis arba nepilna prekės komplektacija.
6.8. Pirkėjas privalo el. paštu  pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.
6.9. Jei prekė grąžinama Pardavėjui dėl Pirkėjo kaltės neteisingai nurodyto ar netikslaus adreso, arba jeigu prekė grąžinama Pardavėjui neatsiėmus jos iš paštomato per maksimalų saugojimo terminą, Pirkėjas privalo Pardavėjui sumokėti pakartotino persiuntimo išlaidas, o jei prekės buvo grąžintos iš paštomato arba kurjerio - padengti Pardavėjui ir prekės grąžinimo kaštus. Pirkėjui atsisakius pakartotinai priimti siuntą bei pareikalavus grąžinti pinigus už prekes, pinigai už siuntimą pirkėjui nėra grąžinami.

 7. Prekių kokybė, garantijos.
7.1. Visi internetinėje parduotuvėje www.campetra.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.
7.3. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti skirtingą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme. Jei atitinkamo įrašo nėra, garantija šiai prekei nesuteikiama.
 
8.Prekių grąžinimas ir keitimas.
8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
8.2. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.
8.3 Grąžinamų arba keičiamų prekių siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
8.4. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 7 (septynias) dienas nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias objektyvią gražinimo priežastį.
8.5. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą (užsakymo, pavedimo kopija).
8.6 Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.
8.7. Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).
8.8. Kai grąžinama nekokybiškaprekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus.
8.9. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.
8.10. Grąžinama nekokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą.
8.11. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 8.4-8.5,8.9-8.10 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos
8.12. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas ir kita papildomai sumokėta suma (jei ji buvo sumokėta).
8.13. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

 9. Rinkodara ir informacija.
9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.campetra.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
9.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu  elektroninio pašto adresu.
9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM kategoriją,  ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
9.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis

 10. Baigiamosios nuostatos.
10.1.  Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus teikia Pardavėjo  e. parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.2.  Nė viena šalis nebus atsakinga viena kitai, jei įsipareigojimų nevykdymo sąlygos atsirado dėl nuo šalių nepriklausančių aplinkybių ( Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840, „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės“).
10.3. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.